Úvod

Milí přátelé, zveme Vás na pravidelné nedělní večerní bohoslužby. Nově se scházíme ve Starém Pelhřimově 45, v budově Malého muzea Bible a to každou neděli od 17 hodin.

Vítáme Vás na stránkách Nezávislého křesťanského sboru Pelhřimov (NKS Pelhřimov). Jsme společenství křesťanů, následovníků Ježíše Krista, kterého vyznáváme jako svého Pána a Spasitele. Bibli, to je Písma Starého a Nového zákona, přijímáme jako jediný Bohem daný základ pro svou víru a život.

Dále Vás zveme na akce, které v pořádáme. Více na stránkách volnočasového klubu Sedmička www.klub7.cz