KŘESŤANÉ PELHŘIMOV

Křesťanství není náboženství, je to osobní vztah s živým Bohem.

první krok

Zveme vás na nedělní bohoslužby
nebo k osobnímu rozhovoru (nejen) o duchovních otázkách.

Zveme Vás na

Nedělní bohoslužby

Zveme vás na pravidelné nedělní bohoslužby. Je to neformální setkání, při kterém zpíváme, modlíme se za konkrétní lidi a situace, mluvíme o svých každodenních zkušenostech s Bohem a s dětmi probereme biblický příběh. Hlavní důraz je na kázání z Božího slova, při kterém se zaměřujeme na to, co Bible učí a jak to můžeme prakticky použít v našich životech.

Starý Pelhřimov 45

neděle 17:00

Poslední kázání

1. list Petrův – závěr

1. list Petrův – závěr

Kázání1. LIST PETRŮV1 Petrova‬ ‭závěr ‭‬‬‬‬‬‬Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

1. list Petrův – 4:12-19

1. list Petrův – 4:12-19

Kázání1. LIST PETRŮV1 Petrova‬ ‭4‬:‭12‬-‭19‬ ‭‬‬‬‬‬‬Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

1. list Petrův – 3:8 – 20

1. list Petrův – 3:8 – 20

Kázání1. LIST PETRŮV1. Petrova‬ ‭3‬:‭8‬-‭20‬ Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

ČEMU VĚŘÍME

NA ČEM STAVÍME
NAŠI VÍRU

Základem naší víry je Ježíš Kristus, Boží Syn, který se stal člověkem, aby lidem nabídl odpuštění, záchranu, smysl života na Zemi a budoucí věčný život v Jeho přítomnosti.

Bible

Ježíš Kristus

Evangelium

Vyznání víry