KŘESŤANÉ PELHŘIMOV

Křesťanství není náboženství, je to osobní vztah s živým Bohem.

Dvanáctka

Naděje uprostřed temnoty

první krok

Zveme vás na nedělní bohoslužby
nebo k osobnímu rozhovoru (nejen) o duchovních otázkách.

Zveme Vás na

Nedělní bohoslužby

Zveme vás na pravidelné nedělní bohoslužby. Je to neformální setkání, při kterém zpíváme, modlíme se za konkrétní lidi a situace, mluvíme o svých každodenních zkušenostech s Bohem a s dětmi probereme biblický příběh. Hlavní důraz je na kázání z Božího slova, při kterém se zaměřujeme na to, co Bible učí a jak to můžeme prakticky použít v našich životech.

Starý Pelhřimov 45

neděle 17:00

Dvanáctka

AKTUÁLNÍ SERIE KÁZÁNÍ

Poslední kázání

Dvanáctka – Náhum

Dvanáctka – Náhum

KázáníDVANÁCTKAnáhumNedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Dvanáctka – Jonáš

Dvanáctka – Jonáš

KázáníDVANÁCTKAJONÁŠNedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Dvanáctka – Abdijáš

Dvanáctka – Abdijáš

KázáníDVANÁCTKAABDIJÁŠNedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

ČEMU VĚŘÍME

NA ČEM STAVÍME
NAŠI VÍRU

Základem naší víry je Ježíš Kristus, Boží Syn, který se stal člověkem, aby lidem nabídl odpuštění, záchranu, smysl života na Zemi a budoucí věčný život v Jeho přítomnosti.

Bible

Ježíš Kristus

Evangelium

Vyznání víry