KŘESŤANÉ PELHŘIMOV

Křesťanství není náboženství, je to osobní vztah s živým Bohem.

Dvanáctka

Naděje uprostřed temnoty

15 LET

Oslavujeme 15 let Boží věrnosti.

první krok

Zveme vás na nedělní bohoslužby
nebo k osobnímu rozhovoru (nejen) o duchovních otázkách.

Zveme Vás na

Nedělní bohoslužby

Zveme vás na pravidelné nedělní bohoslužby. Je to neformální setkání, při kterém zpíváme, modlíme se za konkrétní lidi a situace, mluvíme o svých každodenních zkušenostech s Bohem a s dětmi probereme biblický příběh. Hlavní důraz je na kázání z Božího slova, při kterém se zaměřujeme na to, co Bible učí a jak to můžeme prakticky použít v našich životech.

Starý Pelhřimov 45

neděle 17:00

Dvanáctka

AKTUÁLNÍ SERIE KÁZÁNÍ

Poslední kázání

ČEMU VĚŘÍME

NA ČEM STAVÍME
NAŠI VÍRU

Základem naší víry je Ježíš Kristus, Boží Syn, který se stal člověkem, aby lidem nabídl odpuštění, záchranu, smysl života na Zemi a budoucí věčný život v Jeho přítomnosti.

Bible

Ježíš Kristus

Evangelium

Vyznání víry