KÁZÁNÍ

List Efezským

Sérii kázání z listu, který psal apoštol Pavel z římského vězení církvi v Efezu.

Efezským – 5:1-20

Efezským – 5:1-20

KázáníList EfezskýmEfezským 4:1-17Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Efezským – 4:1-17

Efezským – 4:1-17

KázáníList EfezskýmEfezským 4:1-17Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Efezským – 4:1-16

Efezským – 4:1-16

KázáníList EfezskýmEfezským 4:1-16Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Efezským – 3:14-21

Efezským – 3:14-21

KázáníList EfezskýmEfezským 3:14-21Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Efezským – 3:1-13

Efezským – 3:1-13

KázáníList EfezskýmEfezským 3:1-13Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Efezským – 2:11-22

Efezským – 2:11-22

KázáníList EfezskýmEfezským 2:11-22Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Efezským – 2:1-10

Efezským – 2:1-10

KázáníList EfezskýmEfezským 2:1-10 Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Efezským – 1:15-20

Efezským – 1:15-20

KázáníList EfezskýmEfezským 1:15-20Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Efezským – 1:3-14

Efezským – 1:3-14

KázáníList EfezskýmEfezským 1:3-14Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Josef – lekce zbožného života

Josef – Genesis 50

Josef – Genesis 50

KázáníJOSEFGenesis 50Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Josef – Genesis 49

Josef – Genesis 49

KázáníJOSEFGenesis 49Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Josef – Genesis 48

Josef – Genesis 48

KázáníJOSEFGenesis 48Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

1. list Petrův

1. list Petrův – závěr

1. list Petrův – závěr

Kázání1. LIST PETRŮV1 Petrova‬ ‭závěr ‭‬‬‬‬‬‬Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

1. list Petrův – 4:12-19

1. list Petrův – 4:12-19

Kázání1. LIST PETRŮV1 Petrova‬ ‭4‬:‭12‬-‭19‬ ‭‬‬‬‬‬‬Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

1. list Petrův – 3:8 – 20

1. list Petrův – 3:8 – 20

Kázání1. LIST PETRŮV1. Petrova‬ ‭3‬:‭8‬-‭20‬ Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

1. list Petrův – 3:1 – 7

1. list Petrův – 3:1 – 7

Kázání1. LIST PETRŮV1. Petrova‬ ‭3‬:‭1‬-‭7‬ Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

1. list Petrův – 2:18

1. list Petrův – 2:18

Kázání1. LIST PETRŮV1. Petrova‬ ‭2‬:‭18Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

dvanáctka

Dvanáctka – Ageus

Dvanáctka – Ageus

KázáníDVANÁCTKAAgeusNedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

KOLOSKÝM

ESTER

Ester – závěr

Ester – závěr

KázáníESTERzávěrNedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY 2021

Adventní bohoslužby

Adventní bohoslužby

KázáníADVENTNÍ BOHOSLUŽBY 2021Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Prázdniny 2021

LIST
FILIPSKÝM

Ježíš Kristus – smysl velikonoc

Příjezd do Jeruzaléma

Příjezd do Jeruzaléma

KázáníVELIKONOCEpříjezd do jeruzalémaNedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Letopisy králů judských

Adventní bohoslužby

Nedělní bohoslužby

STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Chcete se dozvědět více o tom

Kdo jsme a co děláme

Jsme skupina následovníků Ježíše Krista, které Bůh přijal do své rodiny. Není to ale díky našim kvalitám a schopnostem, ani pro naše dobré a morální chování. Je to jenom díky velké lásce, kterou Bůh ukázal člověku. Bůh nás tak miluje, že obětoval vlastního Syna, Ježíše Krista, na kříži. Touto obětí zaplatil za naše hříchy a nabízí odpuštění a možnost osobního vztahu s Ním každému, kdo tuto oběť přijme, požádá o odpuštění hříchů a stane se Ježíšovým následovníkem. Nic jsme k tomu nemohli přidat, ničím jsme se sami nemohli Bohu zalíbit, jen jsme zcela zdarma přijali Jeho úžasný dar. Našeho Zachránce, Ježíše Krista, chceme poslouchat a žít podle Jeho učení nejen při bohoslužbách, ale v každou chvíli našich životů – v našich rodinách, v zaměstnání, ve škole i mezi našimi přáteli.