KÁZÁNÍ

1. list Petrův

1. list Petrův – závěr

1. list Petrův – závěr

Kázání1. LIST PETRŮV1 Petrova‬ ‭závěr ‭‬‬‬‬‬‬Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

1. list Petrův – 4:12-19

1. list Petrův – 4:12-19

Kázání1. LIST PETRŮV1 Petrova‬ ‭4‬:‭12‬-‭19‬ ‭‬‬‬‬‬‬Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

1. list Petrův – 3:8 – 20

1. list Petrův – 3:8 – 20

Kázání1. LIST PETRŮV1. Petrova‬ ‭3‬:‭8‬-‭20‬ Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

1. list Petrův – 3:1 – 7

1. list Petrův – 3:1 – 7

Kázání1. LIST PETRŮV1. Petrova‬ ‭3‬:‭1‬-‭7‬ Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

1. list Petrův – 2:18

1. list Petrův – 2:18

Kázání1. LIST PETRŮV1. Petrova‬ ‭2‬:‭18Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

1. list Petrův – 2:11 – 17

1. list Petrův – 2:11 – 17

Kázání1. LIST PETRŮV1. Petrova‬ ‭2‬:‭11‬-‭17‬ Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

1. list Petrův – 2:4-10

1. list Petrův – 2:4-10

Kázání1. LIST PETRŮV1. Petrova 2:4-10Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

1. list Petrův – 1:3-12

1. list Petrův – 1:3-12

Kázání1. LIST PETRŮV1. Petrova 1:3-12Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

dvanáctka

Dvanáctka – Ageus

Dvanáctka – Ageus

KázáníDVANÁCTKAAgeusNedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Dvanáctka – Abakuk

Dvanáctka – Abakuk

KázáníDVANÁCTKAAbakukNedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Novoroční povzbuzení

Novoroční povzbuzení

Kázání2023Novoroční povzbuzeníNedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

KOLOSKÝM

ESTER

Ester – závěr

Ester – závěr

KázáníESTERzávěrNedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Ester – pýcha a pád

Ester – pýcha a pád

KázáníESTERPýcha a pádNedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Ester – Poslušnost

Ester – Poslušnost

KázáníESTERPoslušnostNedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY 2021

Adventní bohoslužby

Adventní bohoslužby

KázáníADVENTNÍ BOHOSLUŽBY 2021Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Prázdniny 2021

LIST
FILIPSKÝM

Ježíš Kristus – smysl velikonoc

Příjezd do Jeruzaléma

Příjezd do Jeruzaléma

KázáníVELIKONOCEpříjezd do jeruzalémaNedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Letopisy králů judských

Adventní bohoslužby

Nedělní bohoslužby

STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Chcete se dozvědět více o tom

Kdo jsme a co děláme

Jsme skupina následovníků Ježíše Krista, které Bůh přijal do své rodiny. Není to ale díky našim kvalitám a schopnostem, ani pro naše dobré a morální chování. Je to jenom díky velké lásce, kterou Bůh ukázal člověku. Bůh nás tak miluje, že obětoval vlastního Syna, Ježíše Krista, na kříži. Touto obětí zaplatil za naše hříchy a nabízí odpuštění a možnost osobního vztahu s Ním každému, kdo tuto oběť přijme, požádá o odpuštění hříchů a stane se Ježíšovým následovníkem. Nic jsme k tomu nemohli přidat, ničím jsme se sami nemohli Bohu zalíbit, jen jsme zcela zdarma přijali Jeho úžasný dar. Našeho Zachránce, Ježíše Krista, chceme poslouchat a žít podle Jeho učení nejen při bohoslužbách, ale v každou chvíli našich životů – v našich rodinách, v zaměstnání, ve škole i mezi našimi přáteli.