KÁZÁNÍ

dvanáctka

Dvanáctka – Náhum

Dvanáctka – Náhum

KázáníDVANÁCTKAnáhumNedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Dvanáctka – Jonáš

Dvanáctka – Jonáš

KázáníDVANÁCTKAJONÁŠNedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Dvanáctka – Abdijáš

Dvanáctka – Abdijáš

KázáníDVANÁCTKAABDIJÁŠNedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Dvanáctka – Ámos

Dvanáctka – Ámos

KázáníDVANÁCTKAÁmosNedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Dvanáctka – Jóel

Dvanáctka – Jóel

KázáníDVANÁCTKAJÓELNedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Dvanáctka – Ozeáš

Dvanáctka – Ozeáš

KázáníDVANÁCTKAOZEÁŠNedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Dvanáctka – Úvod

Dvanáctka – Úvod

KázáníDVANÁCTKAúvodDvanáctka je soubor dvanácti prorockých knih, které v našich Biblích známe jako "Malí proroci". Jaký je význam této knihy (knih) a má je církev ve 21. století číst? Při letmém pročtení nám připadá, že všechny tyto knihy mají za cíl vyděsit co...

KOLOSKÝM

ESTER

Ester – závěr

Ester – závěr

KázáníESTERzávěrNedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Ester – pýcha a pád

Ester – pýcha a pád

KázáníESTERPýcha a pádNedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Ester – Poslušnost

Ester – Poslušnost

KázáníESTERPoslušnostNedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY 2021

Adventní bohoslužby

Adventní bohoslužby

KázáníADVENTNÍ BOHOSLUŽBY 2021Nedělní bohoslužby STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Prázdniny 2021

LIST
FILIPSKÝM

Ježíš Kristus – smysl velikonoc

Letopisy králů judských

Adventní bohoslužby

Nedělní bohoslužby

STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00

Chcete se dozvědět více o tom

Kdo jsme a co děláme

Jsme skupina následovníků Ježíše Krista, které Bůh přijal do své rodiny. Není to ale díky našim kvalitám a schopnostem, ani pro naše dobré a morální chování. Je to jenom díky velké lásce, kterou Bůh ukázal člověku. Bůh nás tak miluje, že obětoval vlastního Syna, Ježíše Krista, na kříži. Touto obětí zaplatil za naše hříchy a nabízí odpuštění a možnost osobního vztahu s Ním každému, kdo tuto oběť přijme, požádá o odpuštění hříchů a stane se Ježíšovým následovníkem. Nic jsme k tomu nemohli přidat, ničím jsme se sami nemohli Bohu zalíbit, jen jsme zcela zdarma přijali Jeho úžasný dar. Našeho Zachránce, Ježíše Krista, chceme poslouchat a žít podle Jeho učení nejen při bohoslužbách, ale v každou chvíli našich životů – v našich rodinách, v zaměstnání, ve škole i mezi našimi přáteli.