Kázání

smysl Velikonoc

Ježíš Kristus – spravedlivý nesl viny hříšných

Nedělní bohoslužby

STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00