Kázání

smysl Velikonoc

Ježíš Kristus – ten, který rozdrtí hadovi hlavu

Nedělní bohoslužby

STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00