Kázání

část sedmá

List Filipským
přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé

Nedělní bohoslužby

STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00