MODLEME SE POMÁHEJME

Jsme vděčni za ohromnou vlnu solidarity, která se v naší zemi vzedmula směrem k Ukrajině. I my chceme být součástí této služby lidem v těžké životní situaci. Bible nás vede k tomu, abychom se jedni za druhé modlili – tedy, abychom s naším nebeským Otcem mluvili, děkovali mu a prosili ho za všechno, co se děje v našich životech i v životech našich bližních. Zároveň se máme o potřeby svých bližních starat tak, jako by to byly naše vlastní potřeby – Kristus říká “miluj bližního svého, jako sám sebe”.

 

Víme, že jsme jen nepatrným dílkem velké skládačky, ale i přesto nabízíme lidem z Ukrajiny pomoc duchovní, materiální a finanční.

  • Nabízíme ubytování pro potřebné ukrajinské občany (v současnosti jsme schopni nabídnout až 20 míst – část ke krátkodobému a část k dlouhodobému ubytování). Momentálně již máme v součinnosti s městem Pelhřimov ubytovaných několik ukrajinských rodin a další jsou na cestě.
  • Pravidelně komunikujeme s pastory a dalšími církevními pracovníky na Ukrajině a sháníme finanční prostředky na přímou pomoc v nejvíce zasažených oblastech. Většina peněz, kterými disponujeme, pochází z dobrovolných darů od věřících v naší církvi a od partnerských křesťanských organizací, ale zapojují se i další přátelé a známí.
  • jsme zapojeni do materiálních sbírek pořádaných ukrajinskou diasporou v Pelhřimově (potřebné věci většinou kupujeme, ale také je sháníme od dárců)

Pokud se chcete k této pomoci připojit, pak můžete zaslat finanční dar na účet církve Křesťané Pelhřimov, číslo 2402067135/2010, variabilní symbol pro pomoc Ukrajině je 2022 (k darům vystavujeme potvrzení). Máte-li možnost pomoci s materiálně, prosím kontaktujte nás a rádi Vám sdělíme konkrétní seznam potřeb.

Nedělní bohoslužby

STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00