Ježíš Kristus – smysl Velikonoc

Velikonoční čtení

V období dvou týdnů před Velikonocemi budeme společně číst a rozjímat nad smrtí a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. Jde o nejdůležitější událost v dějinách světa a v Bibli je detailně popsána. Nejprve ve starozákonních předpovědích čteme o tom, co se s Mesiášem v budoucnu stane a následně se vše v Novém zákoně naplní. Ponořme se společně do Božího slova a přemýšlejme o Boží lásce k nám v Božím Synu, Ježíši Kristu.

Nedělní bohoslužby

STARÝ PELHŘIMOV 45 od 17:00